Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Τακτικό σακίδιο

Sep 21, 2018

Τακτικός σακίδιο, το σχήμα του ολόκληρου σακίδιο είναι πολύ εξορθολογισμένο και πιο τακτοποιημένο. Το σύστημα σακιδίων του σακιδίου έχει αλλάξει πολύ. Το σημείο δύναμης του συστήματος σακιδίων έχει αλλάξει από το παχύτερο μέρος του ολόκληρου σακιδίου στη ζώνη πλεξίματος στο μπροστινό μέρος του σακιδίου και στην κορυφή του σακιδίου. Η αυξημένη τοποθέτηση της δύναμης στο μπροστινό μέρος βοηθά στην εξισορρόπηση του κέντρου βάρους της συσκευασίας και αυξάνει την άνεση στο πίσω μέρος.