Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Δομή Τακτικής Δύναμης

Sep 21, 2018

Υιοθετεί δομοστοιχειωτή δομή, μπορεί να συνδυάσει υπάρχοντα όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό επικοινωνίας και μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα και ελεύθερα τις ενότητες. το γιλέκο που φοράει δεν επηρεάζει τη χρήση κράνους, αλεξίσφαιρων γιλέκων, προσωπικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων και των δύο χεριών και άλλων τυποποιημένων ατομικών κινήσεων, γυρίσματα κλπ. Μπορεί να φορεθεί με τα υπάρχοντα ενδύματα που περιβάλλουν και να αυξήσει το μέγεθος, συμπεριλαμβανομένων των γαντιών. Φορέστε αυτό το γιλέκο όταν φοράτε όλα τα είδη στρατιωτικών γαντιών.